elblag.net elbląska multiplatforma internetowa

Uruchom system on-line.
Proponowane przez nas rozwiązania
są intuicyjne i nowoczesne. Nie
musisz inwestować pieniędzy w drogie
i rozbudowane oprogramowanie.
Prawdopodobnie nie wykorzystasz
nawet 10% jego funkcji. Nasze
systemy są skonstruowane

modułowo - możesz uruchomić
jeden lub wszystkie na raz on-line...

ERP Przetagi ON LINE :  przygotowywanie przetargu, wybór oferty, realizacja, rezygnacja, analiza rentowności przetargu, sortowanie przetargów wg priorytetów, identyfikacja wymaganych dokumentów do przystąpienia do przetargu, podpinanie dokumentów (plików) ...                             

                 


195 zł 1 rok

ERP CRM ON LINE:  Definiowanie zadań/terminów, Zadania cykliczne
możliwość kontrolowania wykonania zadań, łatwa obsługa kalendarza, wysyłanie informacji o nowych zadaniach na maila, powiązywanie z projektami, kontrahentami i finansami, możliwość załączania plików do zadań                             

                   

 

95 zł 1 rok

ERP Finanse ON LINE : faktury VAT, faktury pro forma, faktury automatyczne (automatyczne wystawianie i wysyłanie e-mailem zdefiniowanych szablonów w dowolnym cyklu), korekty, koszty, magazyn, wysyłka do biura ksiegowego, rejestry i zestawienia                              

                   

95 zł 1 rok

ERP Czas pracy ON LINE: Rejestrowanie godzin pracy przez pracowników,   przypisywanie godzin pracy do poszczególnych projektów (w połączeniu z modułem Projekty), monitorowanie i akceptacja czasu pracy pracowników przez managera, śledzenie kosztów czasu pracy względem projektu, pracownika...
                            

 

99 zł 1 rok

ERP Projekty ON LINE:  Definiowanie projektów i przypisywanie do kontrahenta, określanie czasu trwania i planowanego zakończenia projektu, definiowanie managera projektów oraz jego uczestników, dodawanie zadań do projektów dla poszczególnych uczestników, przypisywanie dokumentów...

                   

 

199 zł 1 rok

E-systemy - Przetargi

System na indywidulane zamówienie. System uruchamiany na platformie https://systemy.elblag.net.

Moduł przetargi - zarządzanie od momentu przygotowywania się do przetargu, po realizację

 • przygotowywanie przetargu, wybór oferty, realizacja, rezygnacja
 • analiza rentowności przetargu
 • sortowanie przetargów wg priorytetów
 • identyfikacja wymaganych dokumentów do przystąpienia do przetargu
 • podpinanie dokumentów (plików) do przetargu
 • przejrzysty interfejs (dostęp do wszystkich informacji w jednym miejscu)
Moduł produkcja - zarządzanie realizacją przetargu
 • przygotowywanie zapotrzebowania materiałowego - do zakupów
 • wysyłanie zapytań do dostawców by wybrać najlepszą ofertę
 • automatyczna analiza najlepszej drogi zakupów i wyboru dostawców
 • przygotowywanie zleceń produkcyjnych na podstawie zakupionych towarów
 • generowanie numerów seryjnych produktów
Moduł magazyn przetarg - informacje o produktach
 • stany magazynowe wyprodukowanych towarów (informacje gdzie się obecnie produkt znajduje)
 • wyszukiwanie produktów po numerach seryjnych
Moduł serwis - zarządzanie serwisowanym towarem
 • przygotowanie i drukowanie zgłoszeń serwisowych RMA
 • wyszukiwanie produktów po numerach seryjnych (automatyczne uzupełnianie pozostałych danych w zgłoszeniach)
 • identyfikacja trudniejszych problemów
 • informowanie o zgłoszeniach nierozwiązanych od określonego czasu
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.