elblag.net elbląska multiplatforma internetowa

Uruchom system on-line.
Proponowane przez nas rozwiązania
są intuicyjne i nowoczesne. Nie
musisz inwestować pieniędzy w drogie
i rozbudowane oprogramowanie.
Prawdopodobnie nie wykorzystasz
nawet 10% jego funkcji. Nasze
systemy są skonstruowane

modułowo - możesz uruchomić
jeden lub wszystkie na raz on-line...

ERP Przetagi ON LINE :  przygotowywanie przetargu, wybór oferty, realizacja, rezygnacja, analiza rentowności przetargu, sortowanie przetargów wg priorytetów, identyfikacja wymaganych dokumentów do przystąpienia do przetargu, podpinanie dokumentów (plików) ...                             

                 


195 zł 1 rok

ERP CRM ON LINE:  Definiowanie zadań/terminów, Zadania cykliczne
możliwość kontrolowania wykonania zadań, łatwa obsługa kalendarza, wysyłanie informacji o nowych zadaniach na maila, powiązywanie z projektami, kontrahentami i finansami, możliwość załączania plików do zadań                             

                   

 

95 zł 1 rok

ERP Finanse ON LINE : faktury VAT, faktury pro forma, faktury automatyczne (automatyczne wystawianie i wysyłanie e-mailem zdefiniowanych szablonów w dowolnym cyklu), korekty, koszty, magazyn, wysyłka do biura ksiegowego, rejestry i zestawienia                              

                   

95 zł 1 rok

ERP Czas pracy ON LINE: Rejestrowanie godzin pracy przez pracowników,   przypisywanie godzin pracy do poszczególnych projektów (w połączeniu z modułem Projekty), monitorowanie i akceptacja czasu pracy pracowników przez managera, śledzenie kosztów czasu pracy względem projektu, pracownika...
                            

 

99 zł 1 rok

ERP Projekty ON LINE:  Definiowanie projektów i przypisywanie do kontrahenta, określanie czasu trwania i planowanego zakończenia projektu, definiowanie managera projektów oraz jego uczestników, dodawanie zadań do projektów dla poszczególnych uczestników, przypisywanie dokumentów...

                   

 

199 zł 1 rok

E-systemy - moduł finanse

Moduł systemu ERP (IM ERP), funkcjonalność modułu:

Moduł Fakturowanie

 • Wystawianie faktur VAT, faktur Proforma
 • Generowanie faktur automatycznych (proform) - automatyczne wystawianie i wysyłanie e-mailem zdefiniowanych szablonów w dowolnym cyklu. 
 • Możliwość podpinania własnego loga do wydruków faktur.
 • Rozliczanie finansowe dokumentów
 • Monitorowanie zaległych płatności
 • Generowanie rejestrów sprzedaży VAT
 • Blokowanie zaksięgowanych dokumentów

Moduł Koszty

 • Ewidencja dokumentów kosztowych (faktura zakupu VAT, dokument kosztowy, dokument kosztowy wewnętrzny)
 • Definiowanie grup kosztów
 • Generowanie rejestru zakupów VAT
 • Rozliczanie finansowe dokumentów

Moduł Biuro rachunkowe

 • Kompletowanie i wysyłanie dokumentów finansowych do biura rachunkowego
 • Informowanie o brakach w przygotowanych dokumentach (np. brak zeskanowanych dokumentów zakupu)
 • Historia wysyłek dokumentów

Moduł Magazyn:

 • Definiowanie towarów uwzględnianych w module (towar/usługa)
 • Definiowanie magazynów
 • Przypisywanie towarów do określonych magazynów
 • Alarmowanie o przekroczeniu zdefiniowanych ilości minimalnych towarów
 • Inwentaryzacje poszczególnych magazynów
 • Przesunięcia międzymagazynowe (MM)
 • Likwidacja towarów zniszczonych, zagubionych (LT)
 • Przyjmowanie na stan poprzez fakturę zakupu VAT
 • Zdejmowanie ze stanu poprzez fakturę sprzedaży VAT
Kontrahenci:
 • Definiowanie własnych rodzajów firm
 • Możliwość grupowania firm
 • Powiązywanie z zadaniami, projektami, kontaktami, dokumentami i finansami
 • Precyzyjna wyszukiwarka

Kontakty

 • Definiowanie kontaktów
 • Definiowanie rodzajów kontaktu
 • Powiązywanie z projektami i kontrahentami
 • Filtr kontaktów

Dokumenty

 • Tworzenie dokumentów za pomocą wygodnego edytora tekstu 
 • Możliwość dogrywania własnych dokumentów
 • Powiązywanie z projektami, kontrahentami i finansami
 • Filtry dokumentów
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.