elblag.net elbląska multiplatforma internetowa

Uruchom system on-line.
Proponowane przez nas rozwiązania
są intuicyjne i nowoczesne. Nie
musisz inwestować pieniędzy w drogie
i rozbudowane oprogramowanie.
Prawdopodobnie nie wykorzystasz
nawet 10% jego funkcji. Nasze
systemy są skonstruowane

modułowo - możesz uruchomić
jeden lub wszystkie na raz on-line...

ERP Przetagi ON LINE :  przygotowywanie przetargu, wybór oferty, realizacja, rezygnacja, analiza rentowności przetargu, sortowanie przetargów wg priorytetów, identyfikacja wymaganych dokumentów do przystąpienia do przetargu, podpinanie dokumentów (plików) ...                             

                 


195 zł 1 rok

ERP CRM ON LINE:  Definiowanie zadań/terminów, Zadania cykliczne
możliwość kontrolowania wykonania zadań, łatwa obsługa kalendarza, wysyłanie informacji o nowych zadaniach na maila, powiązywanie z projektami, kontrahentami i finansami, możliwość załączania plików do zadań                             

                   

 

95 zł 1 rok

ERP Finanse ON LINE : faktury VAT, faktury pro forma, faktury automatyczne (automatyczne wystawianie i wysyłanie e-mailem zdefiniowanych szablonów w dowolnym cyklu), korekty, koszty, magazyn, wysyłka do biura ksiegowego, rejestry i zestawienia                              

                   

95 zł 1 rok

ERP Czas pracy ON LINE: Rejestrowanie godzin pracy przez pracowników,   przypisywanie godzin pracy do poszczególnych projektów (w połączeniu z modułem Projekty), monitorowanie i akceptacja czasu pracy pracowników przez managera, śledzenie kosztów czasu pracy względem projektu, pracownika...
                            

 

99 zł 1 rok

ERP Projekty ON LINE:  Definiowanie projektów i przypisywanie do kontrahenta, określanie czasu trwania i planowanego zakończenia projektu, definiowanie managera projektów oraz jego uczestników, dodawanie zadań do projektów dla poszczególnych uczestników, przypisywanie dokumentów...

                   

 

199 zł 1 rok

E-systemy - budżet domowy

E-systemy - budżet domowy

informacje w przygotowaniu

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.